Full name
Contact number
E-mail
Responsible area
phoenix zhang
0086-571-69900029
phoenix_zhang@hzkangji.com
global